Teknologian kehitys työelämän muutoksen ajurina: Osa 1    Teknologian voittokulku teollisuudessa esiteollisesta ajasta maailmansotien jälkeiseen aikaan  

Tekijä
Tunnistetiedot