Organisoitumisen historiaa muinaisorganisaatioista Y-sukupolven aikaan

Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio

VA-TEO-2011-11-10-B.pdf (1.6 MB)
Organisaatiorakenteita on pyritty luokittamaan eri tavoin niin kauan, kun organisaatioita on tieteen puolella tutkittu. Työorganisaation rakennetta voidaan tarkastella esim. hallinnon, valtasuhteiden, talousraportoinnin rajausten ja toiminnan luonteen näkökulmista. Historian tutkimus osoittaa, että jo muinaisissa työorganisaatioissa on löydettävissä nykypäivään verrattavissa olevia organisaatiomuotoja. Lisäksi työorganisaatioiden historian tarkastelu osoittaa, että monet sosiaalisen systeemin ominaisuudet ovat verraten pysyvää laatua. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Variantin blogiartikkelina 10.11.2011.

     Tekijät
     Tunnistetiedot

Seuraava >