Teknologian kehitys työelämän muutoksen ajurina: Osa 1

Teknologian voittokulku teollisuudessa esiteollisesta ajasta maailmansotien jälkeiseen aikaan

Lehtiö, Taina

VA-TEO-2013-0002-Lehtio.pdf (1.7 MB)
Tämä artikkeli on ensimmäinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee teknologian kehityksen vaikutusta teollisuusorganisaatioiden muutokseen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kehitystä erityisesti historiallisesta näkökulmasta teollisuuden kehityksen alkuajoista lähtien toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Pitkän aikavälin tarkastelussa teknologian kehityksen rooli työelämän muutoksille tulee hyvin esille. Lisäksi teollisuuden kehityksen tarkastelu osoittaa, että teknologian riippuvuussuhde yhteiskunnan, talouselämän ja työorganisaatioiden toimintaan on vahva. Historian tarkastelu tuo myös taustatietoa siitä, miksi suomalainen teollisuuskehitys on edennyt omaleimaisella tavalla nykypäivän tilanteeseen.  Artikkeli on laadittu Turun yliopiston Taloussosiologian oppiaineen alueella helmikuussa 2013 julkaistun esseen pohjalta.

     Tekijä
     Tunnistetiedot

Seuraava >