Verkostoitunut liiketoiminta taloussosiologian näkökulmasta:
Osa 2

Yritysten verkostoitumiskehitys ulkoistamalla

Lehtiö, Taina

VA-TEO-2012-0004-Lehtio.pdf (1.6 MB)
Tämä artikkeli on toinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee länsimaisen liiketoiminnan verkostoitumiskehitystä kriittisestä taloussosiologisesta näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastellaan erityisesti ulkoistamista, sen taustoja ja kehityksen suuntaa. Tarkastelua tehdään Suomen ja teollisuuden näkökulmista. Lisäksi artikkelissa käsitellään kansainvälistä ulkoistamista ja teollisuuden kunnossapidon ulkoistamiskehitystä. Artikkeli on laadittu Turun yliopiston Taloussosiologian oppiaineen alueella elokuussa 2012 julkaistun esseen pohjalta.

     Tekijä
     Tunnistetiedot

Seuraava >