Muutoksen sietotesti
 

Tämä arviointi auttaa Sinua analysoimaan organisaatiosi muutosvalmiutta.

Katso Case esimerkki tästä linkistä

Käytä seuraavia vastausvaihtoehtoja

  • 0 = Muutoksesta kulunut alle vuosi
  • 1 = Muutoksesta kulunut vuosi
  • 2 = Muutoksesta kulunut 2 vuotta
  • 3 = Muutoksesta kulunut 3 vuotta
  • 4 = Muutoksesta kulunut yli 3 vuotta tai ei muutosta

Vastausvaihtoehdot (katso selite)
 01234
Liiketoiminnan rakennemuutos
ulkoistaminen, velkasaneeraus, ison yksikön lopettaminen, fuusio, eriyttäminen, uusi palvelu tai tuotesegmentti 
Liiketoiminnan kaupallinen muutos
asiakasmuutos, toimittajamuutos, tilauskannan nousu tai lasku, myynti- tai ostosopimusehtojen iso muutos, taloudellisen tilanteen heikkeneminen 
Tuote-/palvelumuutos
tuote- tai tuotantomuutos, palvelutarjonnan muutos 
Liiketoiminnan maantieteellinen muutos
toimipaikan siirtäminen, lopettaminen tai uuden toimipaikan avaaminen 
Johdon henkilömuutokset
omistaja, ylin johto, operatiivinen johto, useampi asiantuntijapäällikkö, johdon vastuualueet 
Organisaation henkilöresurssimuutos
henkilöstövähennykset, isot rekrytoinnit, rakenteellinen lisääntyminen 
Organisaation toiminnan muutos
sisäinen toimintojen keskittäminen, hajauttaminen, yhtiöittäminen/fuusiointi, työehtosopimuksen iso muutos, johtamisrakenteen muutos, isot toimenkuvamuutokset; kehitys/koulutusprojekti toimenpiteineen, isot henkilöstökartoitukset toimenpiteineen, merkittävä henkilövahinko 
Johtamis- ja ohjausjärjestelmän muutos
uuden implementointi tai vanhan iso päivittäminen 
Tiedonhallinnan muutos
kirjaustavan muutos, merkittävä tiedon häviäminen/tuhoutuminen, dokumentointi/kirjausmäärän muutos, dokumentaation sähköistäminen tai siirtäminen, rekisterien tietorakenteen muutos, tietodatan/dokumenttien laatumuutos, uuden tietopankin perustaminen 
Infrastruktuurin muutos
tuotanto/tukiteknologia, IC-teknologia, IC-järjestelmä/ohjelmisto, muu tärkeä aputeknologia, toimitila 
Muu ulkoinen muutos
lakimuutos, noudatettava standardi, poliittinen tilanne, talousjärjestelmä, luonnonkatastrofi, onnettomuus, julkisuuskuvan muutos 

  


Olen kiinnostunut perehtymään lisää organisaatiomme muutosvalmiuteen ja kuulemaan Variantin näkemyksiä ja vaihtoehtoja toimintamme kehittämiseksi:
Siirry yhteydenottolomakkeelle tästä

Variantti Oy

www.variantti.fi © Variantti Oy